Hier vind je het antwoord op de meest gestelde vragen over Letteren Vooruit en de faculteitsraad. Zit jouw vraag er niet tussen of wil je meer weten? Neem contact met ons op!

Wat is Letteren Vooruit?
Letteren Vooruit is één van de twee studentpartijen die zitting neemt in de Faculteitsraad. Wij zijn een nieuwe partij die het hoofddoel heeft de student weer wat dichter bij de faculteit te laten staan. In het voorjaar van 2014 is de partij opgericht door Léon Melein en Reinard van Dalen. Tijdens de eerste verkiezingen in 2015 heeft de partij met een kersverse kieslijst drie van de negen zetels weten te behalen. Dit jaar hebben wij ons best gedaan om de belangen van de student te verdedigen en meer openheid te bieden en dit zullen wij de komende jaren blijven doen.
Wat is de Letterenfaculteit?

De RUG is opgedeeld in meerdere faculteiten. De faculteit Letteren is met ongeveer 5000 studenten en 700 medewerkers een van de grootste faculteiten. In totaal biedt Letteren 15 verschillende bacheloropleidingen en 40 masteropleidingen. Voor een handig A-Z overzicht verwijzen we je graag door naar: http://www.rug.nl/let/faculty-of-arts-az

Wat is de Faculteitsraad?

De Faculteitsraad is de medezeggenschapsraad van de Faculteit der Letteren van de RUG. De raad adviseert het Faculteitsbestuur over het beleid ten aanzien van onderzoek en onderwijs en over de begroting. Naast deze adviserende functie heeft de raad in twee gevallen echter instemmingsrecht: bij wijziging van het faculteitsreglement en bij wijziging van de onderwijs- en examenregelingen. De Faculteitsraad bestaat in totaal uit 18 leden. 9 leden worden gekozen door en uit het personeel (de personeelsgeleding). De andere helft wordt gekozen door en uit de studenten (de studentengeleding). Op dit moment heeft Letteren Vooruit 3 zetels in de raad en Lijst Alpha 6. Het Presidium (het voorzitterschap) van de Faculteitsraad bestaat uit de voorzitter uit de personeelsgeleding en de vice-voorzitter uit de studentgeleding.

Wat is het verschil tussen de Faculteitsraad en Universiteitsraad?

Het belangrijkste verschil tussen de Faculteitsraad en de Universiteitsraad is natuurlijk dat bij de Faculteitsraad men zich bezighoudt met alleen een specifieke faculteit en bij de Universiteitsraad met de gehele universiteit. Daarnaast in de Universiteitsraad een full-time bezigheid en de Faculteitsraad een part-time baan, waarnaast het gewoon mogelijk is colleges te volgen. Bij de Universiteitsraad zijn er momenteel drie partijen (Lijst Calimero, SOG en Lijst STERK) en bij de Faculteitsraad van Letteren zijn er twee partijen: Letteren Vooruit en Lijst Alpha.

Wat is de steunfractie van Letteren Vooruit?

De steunfractie bestaat in principe uit de personen die in de top negen van de kieslijst stonden, maar het niet tot de fractie hebben geschopt. De steunfractie ondersteunt de fractie door middel van het lezen van stukken en voorbereiden op komende vergaderingen.

Hoe kom ik in de Faculteitsraad?

Een keer per jaar zijn er faculteitsraadverkiezingen. Mocht je interesse hebben om in de raad plaats te nemen, dan moet je je verkiesbaar stellen. Dit kun je doen door te solliciteren naar een plekje op de kieslijst. Tijdens de verkiezingen wordt bepaald hoeveel zetels elke partij krijgt. Het aantal stemmen op de partij in combinatie met jouw plek op de lijst bepaald of je in de raad komt.

In hoeverre is de raad Engelstalig?

De voertaal in de raad is het Nederlands. Enkele internationale leden van de personeelsfractie spreken echter in soms het Engels, omdat zij soms moeite hebben om zich in het Nederlands uit te drukken. Over het algemeen is het wel belangrijk dat je de Nederlandse taal begrijpt.