Fractie 2020-2021

Jessica Garley

Fractievoorzitter

Minorities & Multingualism

Midas Bosman

Fractielid

Europese Taal en Cultuur

Tessa Klimp

Vice-Voorzitter Faculteitsraad en Fractielid

IRIO

Milou Pieterse

Penningmeester en Fractielid

Engelse Taal en Cultuur

Leon van der Deure

Vice-voorzitter, Secretaris en Fractielid

American Studies

Wes Woestenborghs

Fractielid

IRIO

Nikki van Dijk

Geschiedenis

Iris Bakhtiari

IRIO

Zesde Fractie Der Letteren Vooruit

Faculteitsraad 2020-2021