Het is tijd voor vooruitgang binnen de Faculteit der Letteren. Op een tal van onderwerpen dienen hervormingen te worden doorgevoerd. Denk aan onderwijskwaliteit, faciliteiten en financiën.

Hervormen betekent vernieuwing. Vernieuwing betekent vooruitgang. Zelf ben ik voor deze vooruitgang en wil deze graag voor de Letterenstudent in werking zetten. Met ervaring op het gebied samenwerken, overleg voeren en lobbyen ben ik ervan overtuigd dit op een juiste manier te kunnen bewerkstelligen binnen de faculteitsraad.

Reinard van Dalen
Nummer 2
20 jaar – BA Informatiekunde Jaar 2