Op de universiteit is het de bedoeling dat we vooruit gaan. Echter de realiteit is dat er weinig vooruitgang is op de faculteit. Letteren staat stil. Vanuit deze reden is Letteren Vooruit opgericht: we willen af van de stilstand op de Faculteit en écht vooruit.

Wat is vooruitgang? Vooruitgang is docenten die daadwerkelijk de Engelse taal beheersen als ze een college in het Engels geven, maar ook tentamens die op tijd worden nagekeken en het creëren van meer studieplekken in het centrum.

Ook openheid naar de student toe is vooruitgang. Want waarom krijgen we geen verklaring als  we een tentamen te laat terugkrijgen? Waarom weten we bijna niets over wat er in de faculteitsraad wordt besproken? Dit moet veranderen. Het onderwijs bestaat door studenten. Studenten horen centraal te staan en hebben dus het recht om te weten wat er speelt achter de schermen.

Om deze redenen stel ik me verkiesbaar voor de Faculteitsraad van Letteren. Vorig jaar zat ik in de Opleidingscommissie van CIW/IK. Hier merkte ik dat dingen vaak al waren besloten in de Faculteitsraad, zonder enig overleg met de studenten. Nu is het tijd om de student openheid en inspraak te geven in de beslissingen die over hun onderwijs worden genomen. Ik wil met jullie aan de slag om dit te realiseren, hiervoor heb ik alleen wel jullie stem nodig. Dus ben jij voor vooruitgang, ben jij voor openheid en wil jij dat het onderwijs om de student draait? Stem dan op Letteren Vooruit en samen zorgen we voor vooruitgang.

Freya Liemburg
Nummer 3
20 jaar – BA CIW Jaar 2