11 Oct (Nederlands) The Letter: Begrotingszorgen, clustering en een nieuw bestuur

(Nederlands) Het collegejaar is na tien weken vakantie weer begonnen, maar de universiteit is deze zomer druk aan het werk geweest. De begroting voor de komende jaren moest worden opgesteld, met als hoofdthema de ingrijpende hervormingen. De belangrijkste hiervan is de herverdeling van alle afdelingsbesturen...

Read More

04 Jul (Nederlands) The Letter: Klimaatbeheersing, flexwet en clusterbesturen

(Nederlands) De maand juni bracht een hoop interessante ontwikkelingen met zich mee. De klimaatbeheersing in het Harmoniecomplex werd aan de kaak gesteld, de positie van studenten die voor de RUG werken is aan verandering onderhevig en het faculteitsbestuur werkt aan een nieuwe organisatiestructuur. Verder was...

Read More

01 Jan The Letter: begrotingszorgen, landelijke samenwerking en start commissies

(Nederlands) In december waren er nieuwe ontwikkelingen op faculteitsniveau, op landelijk niveau en binnen de vereniging Letteren Vooruit. De universiteitsraadvergadering boog zich over de begroting van de Letterenfaculteit en een landelijk overleg van de Geesteswetenschappelijke faculteiten lijkt zijn vruchten af te gaan werpen. Verder vond...

Read More

01 Oct (Nederlands) The Letter: begrotingsperikelen, minorenbeleid en mastertoelatingen

(Nederlands) In september haalde de Letterenfaculteit de landelijke pers. Helaas was dit niet om positieve redenen, maar om een zorgwekkende begroting. In dit maandoverzicht zal die begroting toegelicht worden. Ook aan bod komen de ontwikkelingen omtrent het nieuwe minorenbeleid, de speculaties over nieuwe voorwaarden voor...

Read More