11 Oct (Nederlands) The Letter: Begrotingszorgen, clustering en een nieuw bestuur

(Nederlands) Het collegejaar is na tien weken vakantie weer begonnen, maar de universiteit is deze zomer druk aan het werk geweest. De begroting voor de komende jaren moest worden opgesteld, met als hoofdthema de ingrijpende hervormingen. De belangrijkste hiervan is de herverdeling van alle afdelingsbesturen...

Read More

04 Jul (Nederlands) The Letter: Klimaatbeheersing, flexwet en clusterbesturen

(Nederlands) De maand juni bracht een hoop interessante ontwikkelingen met zich mee. De klimaatbeheersing in het Harmoniecomplex werd aan de kaak gesteld, de positie van studenten die voor de RUG werken is aan verandering onderhevig en het faculteitsbestuur werkt aan een nieuwe organisatiestructuur. Verder was...

Read More