Inschrijfformulier

Door onderstaand formulier in te vullen meldt u zich aan als lid van de vereniging Letteren Vooruit te Groningen.

Ondergetekende verklaart:
– zich aan de regels van de statuten, het huishoudelijk reglement en eventuele bestuursbesluiten te houden. Deze documenten zijn te vinden op onze website: letterenvooruit.nl.
– akkoord te zijn, dat het lidmaatschap van Letteren Vooruit zonder opzegging vier weken voor het nieuwe collegejaar (1 september) telkens stilzwijgend voor een jaar wordt gecontinueerd.

De contributie is vastgesteld op € 15,-.