Hier vind je de belangrijkste documenten van de vereniging Letteren Vooruit. De statuten van de vereniging liggen ter inzage bij de voorzitter. Mocht je behoefte hebben deze in te zien, stuur dan een mail naar voorzitter@letterenvooruit.nl.

Beleidsdocumenten

Alle beleidsdocumenten zijn in de huidige vorm aangenomen door de algemene ledenvergadering d.d. 27 september 2016.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is in de huidige vorm aangenomen door de algemene ledenvergadering d.d. 27 september 2016.