01 nov The Letter: Yantai, minorenbeleid en studieplekken

Iedere maand blikt Letteren Vooruit in de rubriek The Letter terug op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voltrokken op de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Met een maandelijks overzicht wil Letteren Vooruit ervoor zorgen dat studenten weten in welke omgeving zij studeren en over welke zaken de faculteitsraad zich buigt.

In oktober haalde de Letterenfaculteit wederom de landelijke pers. Dit keer ging het niet over de rode cijfers in de begroting, maar om de nog te openen zustercampus in Yantai. In dit maandoverzicht zullen de plannen hieromtrent worden toegelicht. Verder zullen ook de laatste ontwikkelingen inzake de hervorming van de minoren worden besproken en is er aandacht voor het tekort aan studieplekken.

Yantai

Om bij het begin te beginnen: collegevoorzitter Sibrand Poppema heeft op 25 maart van dit jaar in aanwezigheid van premier Mark Rutte een overeenkomst getekend met de China Agricultural University uit Beijing en de Chinese stad Yantai. Verwacht werd dat er in Yantai ongeveer 10.000 studenten zouden komen te studeren in allerlei studierichtingen. Uit het persbericht destijds bleek dat het qua opzet en uiterlijk zou gaan om een ‘kopie van de RUG’. Poppema sprak toen de ambitie uit om in 2017 de eerste lichting Chinese en internationale studenten te laten beginnen aan een RUG-studie in Yantai.

Inmiddels zijn we een flinke zeven maand verder en kan er al gesteld worden dat de plannen uit het oorspronkelijke persbericht te rooskleurig waren. De eerste problemen deden zich direct al voor. In mei verschenen er verscheidene artikelen met daarin kritische geluiden, onder andere van de Universiteitskrant (UK). Hierbij ging het vooral over de ideologische controle van de Chinese autoriteiten, dan wel censuur genoemd. Zo doemde in veel artikelen de vraag op hoeveel academische vrijheid professoren in Yantai hebben. Tevens bleek in de eerste plannen dat het de bedoeling was om te beginnen in 2016 met een introductiejaar voor Chinese studenten waarna in 2017 studenten van de RUG welkom waren. Bij dit voorstel kwam de vraag naar boven of het mogelijk is tegen die tijd genoeg bekwame professoren te hebben geworven. Daarnaast was er nog veel onduidelijkheid over het financiële plaatje van de zustercampus van de RUG.

In oktober is er een nieuwe dimensie aan deze problemen toegevoegd. Zo zou de RUG nu niet in 2017 kunnen starten, maar pas in 2018. Toch stelt RUG-bestuurslid De Jeu in de UK dat het niet erg is als er om praktische redenen voor uitstel wordt gekozen. Tevens is er nog steeds onduidelijkheid over de begroting van Yantai. In augustus liet Poppema optekenen dat er een tekort was van 65 miljoen, waarvan de Chinese autoriteiten in Yantai 40 miljoen zouden opvullen. Poppema wilde de resterende 25 miljoen laten financieren door het bedrijfsleven, mits dit geen invloed zou hebben op de collegestof. Het bedrijfsleven ging akkoord, maar dong wel de voorwaarde af dat er onderzoek zou worden gedaan in hun vakgebied. De leden van de universiteitsraad hebben hier op gereageerd met een verzoek tot een heldere haalbaarheidsstudie omtrent de plannen rond Yantai. Kortom, om het Dagblad van het Noorden te quoten: ‘De discussie rondom de campus in de stad Yantai zit in een negatieve spiraal.’

Letteren Vooruit praat mee in de gemeenschappelijke overleggen met de universiteitsraad. De Letterenfaculteit zal, zoals het er nu naar uitziet, de derde faculteit zijn die ook in Yantai zal worden doorgevoerd. Letteren Vooruit vindt het belangrijk dat een dergelijke schakeling geen negatieve consequenties met zich meebrengt voor studenten in Groningen. De ontwikkelingen rond Yantai worden continu in de gaten gehouden en Letteren Vooruit hoopt dat er binnenkort meer duidelijkheid komt.

Minorenstelsel

In de vorige The Letter gaven we al een korte inleiding op het nieuw in te voeren minorenstelsel aan de Letterenfaculteit. Hierin is duidelijk geworden dat het eerste en tweede jaar in het vervolg minorloos moeten worden en dat de minor volledig in het eerste semester van het derde jaar moet plaatsvinden. Op andere faculteiten aan de RUG is dit ook op deze manier ingedeeld. Op deze manier wil de Letterenfaculteit het keuzemoment uit het eerste jaar halen en het makkelijker maken voor studenten om een minor aan een andere faculteit te doen.

In oktober hebben alle opleidingen bekend gemaakt hoe zij de minor willen inpassen. De komende weken zal er meer duidelijk worden over de nieuwe bachelors, zodat aspirant-studenten op een adequate en juiste manier kunnen worden geïnformeerd. Wij vinden dit erg laat, aangezien verscheidene studievoorlichtingen al plaatsgevonden hebben. Letteren Vooruit hoopt in het vervolg op een duidelijkere communicatie en betreurt het dat studiepromotors wegens de onvolledige plannen niet in staat zijn gesteld om complete en duidelijke voorlichtingen te geven. De minorplannen zullen de komende maanden concreter worden en Letteren Vooruit blijft de ontwikkelingen nauwgezet volgen.

Studieplekken

Dit jaar is het nog drukker geworden in de Universiteitsbibliotheek (UB). Steeds meer studenten kiezen ervoor om gebruik te maken van een studieplaats binnen de universiteit. Naast de UB zijn ook de voormalige facultaire bibliotheken erg populair. In de weekenden ontstond er door de populariteit een capaciteitsprobleem, aangezien de facultaire bibliotheken in het weekend gesloten zijn.

Door adequaat handelen van onder andere de universiteitsraad en de Faculteit der Letteren was afgelopen weekend de studieruimte in het Harmoniecomplex van half 8 ‘s ochtends tot 12 uur ‘s avonds geopend. Letteren Vooruit is verheugd te kunnen meedelen dat het voornemen is om deze studieruimte ook in de komende tentamenperiodes in het weekend te gaan openstellen. Wij zullen ervoor pleiten om tijdens de komende tentamenperiodes eveneens de openingstijden van de studieruimtes in het Harmoniegebouw op vrijdag te verruimen.

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.