07 mei The Letter: Verkiezingsprogramma, Yantai en masterselectie

Iedere maand blikt Letteren Vooruit in de rubriek The Letter terug op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voltrokken op de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Met een maandelijks overzicht wil Letteren Vooruit ervoor zorgen dat studenten weten in welke omgeving zij studeren en over welke zaken de faculteitsraad zich buigt.

In april heeft de kandidaatsfractie gewerkt aan het nieuwe verkiezingsprogramma en zich voorbereid op de naderende verkiezingen. Na een periode van veel vergaderen en overleg is het weer gelukt om een mooi en ambitieus programma neer te zetten. De hoofdlijnen zullen in deze nieuwe The Letter kort worden geïntroduceerd. Daarnaast zullen we ingaan op de nieuwe ontwikkelingen omtrent Yantai en de masterselectie.


Verkiezingsprogramma
In april heeft de nieuwbakken kandidaatsfractie van Letteren Vooruit veel tijd en aandacht gestoken in het produceren van een nieuw verkiezingsprogramma. De verkiezingen zijn dit jaar van woensdag 18 mei tot en met dinsdag 24 mei. Er is uiteindelijk een reëel en ambitieus programma voor ons tweede jaar op de plank gekomen. Het programma bestaat uit vijf deelgebieden: onderwijs en onderzoek, financieel beleid, faciliteiten, internationalisering en het panel.

Op het vlak van onderwijs en onderzoek streeft Letteren Vooruit komend jaar naar een beleid waarin de studenten mede het onderwijs vormen door gebruik te maken van alle inspraakmogelijkheden. De kwaliteit van zowel het onderwijs als het onderzoek moet in tijden van financieel zwaar weer op peil blijven. Dat begint natuurlijk met het hebben van vaardige docenten, maar ook zaken als strengere nakijktermijnen en het aanbieden van voldoende studentenbegeleiding hoort daar bij.

Op financieel vlak streeft Letteren Vooruit naar een meerjarenbegroting met een duidelijke visie. Hierin moet financiële transparantie en openheid naar de student toe centraal staan. Qua faciliteiten streven we ernaar dat het altijd, of in ieder geval vaker, mogelijk is om te studeren op de door de universiteit aangewezen studieplekken. Tevens zal Letteren Vooruit ervoor pleiten dat de voormalige Letterenbibliotheek ook alleen open is voor studenten van de RUG in de tentamenperiode. Daarnaast wil de fractie dat de kantine van het Harmoniecomplex van 10.00 tot 17.00 geopend wordt en dat er in overleg meer ruimtes worden gecreëerd in drukke periodes.

Qua internationalisering streeft Letteren Vooruit ernaar dat de groeiende gemeenschap internationale studenten zich net zo thuis moet voelen aan de RUG als de Nederlandse student. Ons laatste punt focust zich op het panel. Dit is een initiatief waarmee Letteren Vooruit door middel van enquêtes en actief contact de afstand tussen bestuur en student hoopt te verkleinen. De panelcommissie is daar dit collegejaar al mee begonnen.

Yantai
Medio april waren er ook weer nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot het openen van de buitenlandse campus van de RUG in Yantai. In eerste instantie hoopte de RUG vorige maand te beslissen of de campus nu definitief kan worden opgestart. De goedkeuringsformulieren liggen echter nog bij het Chinese Ministerie van Onderwijs, dat als laatste nog groen licht moet geven. Nu wordt begin juni als streefdatum genoemd.

Volgens de Universiteitskrant (UK) is de goedkeuring van de Chinese overheid van groot belang. De RUG vraagt hen om een garantie voor academische vrijheid voor de studieprogramma’s en het onderzoek. Eerder liet universiteitsbestuurder Sibrand Poppema optekenen dat de RUG uitgaat van instemming. Indien de papieren toch terugkomen met aanmerkingen, zal er nog kritisch moeten worden heroverwogen. Daarnaast liet de faculteit Economie en Bedrijfskunde optekenen pas op zijn vroegst vanaf het studiejaar 2020 opleidingen aan te kunnen bieden in Yantai. Kortom, voor Letteren lijkt Yantai steeds verder weg te staan, maar desondanks zullen we dit op de voet blijven volgen.

Masterselectie
Letteren Vooruit ondersteunde in een vroeg stadium de petitie van universiteitspartij Lijst Calimero tegen de masterselectie. De petitie is inmiddels gesloten en heeft in totaal 1343 handtekeningen opgeleverd. Daarnaast werkt het College van Bestuur nog aan een voorstel. De beide ontwikkelingen hebben de universiteitsraad doen besluiten dat de besprekingen over een eventuele masterselectie worden opgeschort. Letteren Vooruit wacht het voorstel af en blijft de ontwikkelingen kritisch volgen. We blijven nog steeds tegen een alomvattende masterselectie. Voor meer informatie, zie ons eerdere nieuwsbericht: http://letterenvooruit.nl/letteren-vooruit-steunt-petitie-tegen-100-masterselectie/

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.