01 feb The Letter: sollicitaties, meldpunt en minorenbeleid


Iedere maand blikt Letteren Vooruit in de rubriek The Letter terug op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voltrokken op de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Met een maandelijks overzicht wil Letteren Vooruit ervoor zorgen dat studenten weten in welke omgeving zij studeren en over welke zaken de faculteitsraad zich buigt.

Januari is meestal een rustige maand qua faculteitspolitiek, maar desondanks waren er een aantal nieuwe ontwikkelingen. Zo is Letteren Vooruit op zoek naar een nieuwe fractie en zijn hiervoor de sollicitaties open gegaan. Tevens hebben we afgelopen tentamenperiode een meldpunt geopend waar de drukte in de voormalige Letterenbibliotheek (LB) gemeld kan worden. Ten slotte zijn er ook weer ontwikkelingen betreffende het nieuwe minorenbeleid aan de Faculteit der Letteren.

Nieuwe fractie gezocht!

Afgelopen jaar is Letteren Vooruit opgericht om er voor te zorgen dat er weer wat valt te kiezen aan Letterenfaculteit. In de politieke visie die wij uitdragen staan vooruitgang, transparantie en vernieuwing centraal. Het afgelopen jaar bleek uiterst succesvol: drie vertegenwoordigers van Letteren Vooruit mochten plaatsnemen in de faculteitsraad. Naast dit succes hebben we ook een vereniging opgericht om studenten die zich in willen zetten voor de faculteit en activiteiten willen ondernemen op het gebied van politiek een platform te bieden. Verder hebben we onder meer deze maandelijkse nieuwsbrief gerealiseerd, waarmee we alles wat besproken wordt door de faculteitsraad toegankelijk willen maken.

Na dit oprichtingsjaar zijn er in mei weer nieuwe verkiezingen. Omdat we opnieuw een mooi resultaat willen neerzetten, zijn wij op zoek naar nieuwe kandidaten voor de faculteitsraad bij Letteren Vooruit. Ben jij niet bang om je politiek te profileren en wil je bijdragen aan de vooruitgang bij Letteren? Schroom dan niet om te solliciteren voor een plaats op de kieslijst voor de aanstaande verkiezingen. Hiervoor verwijzen wij jullie graag door naar http://letterenvooruit.nl/kandidatenwerving/. Eventuele vragen kun je altijd sturen naar kandidaat@letterenvooruit.nl. Verder staan wij altijd open voor een vrijblijvend gesprek.

Meldpunt voormalige Letterenbibliotheek

Afgelopen tentamenperiode hebben we een meldpunt opgericht om de drukte in de voormalige Letterenbibliotheek (LB) te monitoren. Op LB.letterenvooruit.nl kunnen studenten door middel van een simpele druk op de knop aangeven hoe druk het op dat moment is in de LB. Zij kunnen hier eventueel een ondersteunende of verklarende opmerking bij plaatsen. Letteren Vooruit wil studenten graag een optimale leeromgeving bieden en goede studeerplekken horen hier zowel binnen als buiten de tentamenperiode bij.

Door de Universiteitsbibliotheek (UB) wordt de LB aangewezen als een alternatief voor de overvolle UB tijdens tentamenweken, maar in de praktijk zijn alle studieplekken constant bezet. Door middel van de data die voortvloeit uit dit meldpunt hopen wij enkele voorstellen voor een structurele oplossing van dit probleem te kunnen aandragen.

De komende periode blijft het meldpunt open om de drukte buiten de tentamenperiodes ook in kaart te brengen. Blijf dus vooral gebruik maken van het meldpunt zodat wij duidelijk kunnen zien op welke dagen en momenten de meeste drukte is. Met het openen van dit meldpunt is een eerste stap gezet in het aanpakken van de drukte in de LB. Als de resultaten en conclusies bekend zijn, zullen wij jullie hier zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

Update nieuwe minorenbeleid

Over het minorenbeleid hebben we in ‘The Letter’ van afgelopen december gesteld dat Letteren Vooruit zijn steun heeft uitgesproken voor de mogelijkheid om twee pakketten van 15 ECTS te kunnen volgen in de minorruimte. Hiermee zou het combineren van twee pakketten zoals dat nu mogelijk is met de minorruimte en de vrije ruimte weer mogelijk worden, zij het in een kleinere omvang.

Op basis van de raadsstukken die zijn binnengekomen kan gemeld worden dat deze opzet momenteel wordt uitgewerkt. Deze opzet zal deel uitmaken van de toekomstige plannen over het nieuw te vormen minorenbeleid.  Letteren Vooruit ziet dit als een uiterst positieve ontwikkeling omdat wij keuzevrijheid erg belangrijk vinden en we hopen dan ook dat dit een integraal onderdeel zal worden van het nieuwe beleid.


Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.