06 apr The Letter: Miljoenenverdeling, promotiestudentenproef en nieuwe kieslijst

Iedere maand blikt Letteren Vooruit in de rubriek The Letter terug op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voltrokken op de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Met een maandelijks overzicht wil Letteren Vooruit ervoor zorgen dat studenten weten in welke omgeving zij studeren en over welke zaken de faculteitsraad zich buigt.

In maart ging het weer over de begroting van de Faculteit der Letteren, maar ditmaal vanuit een nieuwe invalshoek. Ook was er veel te doen over het beursalenexperiment. Voor Letteren Vooruit was er een nieuw hoogtepunt in de nog prille historie van de partij; de nieuwe kieslijst en steunlijst werd gepresenteerd. Tot slot is er aandacht voor de nieuwe uitdagingen van de oprichters van Letteren Vooruit.

Miljoenen verdelen

Studenten en medewerkers uit de universiteitsraad hebben zich deze maand bij het bestuur van de RUG gemeld met een ogenschijnlijk eenvoudige vraag: hoe worden de miljoenen over de faculteiten verdeeld en waarom is die verdeling zo? Het RUG-bestuur wenste die toebedeling niet te verklaren en veegde de poging tot transparantie van tafel. Het voornaamste argument van het bestuur van de universiteit was dat er een eindeloze en zinloze discussie op gang zou komen als de verdeling zou worden toegelicht.

Er zijn zeven faculteiten die een lagere startwaarde kennen dan de Faculteit der Letteren. Hoe die startwaarden zijn opgebouwd, wil het bestuur van de RUG niet blootgeven. Startwaarden worden aangevuld met gelden die afhankelijk zijn van promoties, inschrijvingen en graden. Andere faculteiten kennen veel externe geldstromen die Letteren niet heeft. Dit zou eventueel kunnen worden gecompenseerd met een hogere startwaarde voor de Letterenfaculteit. Het speelt ook mee dat er veel niet-bekostigde studenten aan onze faculteit studeren, hetgeen leidt tot beperkte financiering. Bij andere universiteiten worden de studenten die in Groningen als niet-bekostigd gelden, wel bekostigd. Een voorbeeld van niet-bekostigde studenten zijn bijvoorbeeld studenten van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) die naast hun economische studie een taal willen leren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten.

Antoon de Baets en Nienke de Deugd, beiden lid van de personeelsfractie van de universiteitsraad, zagen zich genoodzaakt om een opiniestuk naar de UKrant te sturen. In de open brief wordt het nut en de noodzaak van een florerende Letterenfaculteit uiteengezet. Ze stellen vast dat er van alles aan te merken is op de variabelen die het intern verdeelmodel bepalen en de manier waarop zij gedistribueerd zijn. Over de startwaarden, die zogezegd historisch tot stand zijn gekomen, heerst ook veel onduidelijkheid. Systematische benadeling van de Letterenfaculteit is echter niet aan te tonen. De personeelsfractieleden concluderen dat het probleem Groningen en zelfs Nederland ontstijgt en een internationaal karakter heeft. Mondiaal zal er meer waardering voor alfa’s moeten komen die met goede ideeën voor culturele vooruitgang zorgen, zo redeneren De Baets en De Deugd.

Letteren Vooruit steunt het artikel van de leden van de personeelsfractie. De Letterenfaculteit is een onmisbaar onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Als het geld intern op een efficiëntere manier kan worden verdeeld, dan heeft dat de voorkeur. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere universiteiten wat betreft kleine opleidingen is ook een interessante optie. Daarnaast zal het masteraanbod ook nogmaals kritisch moeten worden geëvalueerd. Het faculteitsbestuur stelt momenteel een strategisch plan op voor de komende jaren, waarbij de financiën van de faculteit ook van groot belang zijn. De ontwikkelingen omtrent dit plan zullen op de voet worden gevolgd.

Experiment promotiestudent

De RUG wil 850 promotiestudenten aannemen via de bursalenproef die door minister Jet Bussemaker is geïnitieerd. Bij wijze van proef zullen er landelijk tweeduizend promovendi acht jaar lang een studiebeurs ontvangen in plaats van een salaris. Universiteiten kunnen hierbij een derde van de kosten besparen ten opzichte van reguliere promovendi, omdat ze geen werkgeversbelasting en pensioenkosten hoeven te betalen. In de praktijk zal het wezenlijke verschil tussen reguliere promovendi en beurspromovendi zijn dat de eerstgenoemden niet het onderwerp van hun promotieonderzoek mogen bepalen en de laatstgenoemden wel.

De universiteitsraad heeft unaniem ingestemd met deze proef, al had dat nog wel wat voeten in de aarde. De personeelsfractie wilde duidelijk weten hoe het zat met de hoogte van de beurs, de regeling voor ziekte- en zwangerschapsverlof en de mogelijkheid voor de studenten om onderwijservaring op te doen. RUG-voorzitter Sybrand Poppema garandeert dat de promotiestudenten 1700 euro netto zullen ontvangen, dat het met de toename van de werkdruk zal meevallen en dat het experiment zal worden geëvalueerd.

Letteren Vooruit ziet de financiële noodzaak van de proef voor de faculteit in en is daarom een voorstander. Wanneer de Letterenfaculteit het experiment niet zou accepteren, zou het daar via het allocatiemodel op worden afgestraft. Het bestuur van de universiteitsraad heeft daarnaast toezeggingen gedaan aan de personeelsfractie en de studentengeledingen, die met goede eisen en voorwaarden kwamen. Daarom heeft Letteren Vooruit met de promotiestudentenproef ingestemd.

Kieslijst

In maart werd ook de kieslijst van de partij bekendgemaakt. Lijsttrekker voor de verkiezingen is Rico Tjepkema, die momenteel de bachelor Internationale Betrekkingen en Internationale Organisatie (IBIO) volgt. De nummer twee is Julia Dijkers: zij doet momenteel Communicatie- en Informatiewetenschappen (CIW) en komend collegejaar een pre-master Nederlands. Derde op de kieslijst is de Geschiedenis studerende Fleur Albers. De kandidaatsfractie wordt gecompleteerd door Pelle Berkhout (IBIO), Fouad el Ghamarti en Job Holzhauer (beiden Geschiedenis), Freya Liemburg (CIW), Hidde Wedman en Jesse Markus (beiden Geschiedenis).

Het restant van de kieslijst, die gevormd wordt door de nummers tien tot en met tweeëntwintig, draagt bij aan de diversiteit van Letteren Vooruit. Deze dertien kandidaten komen van zeven verschillende studies. Ten opzichte van de lijst van vorig collegejaar is de partij breder geworden over de faculteit. Uiteindelijk hoopt Letteren Vooruit vertegenwoordigers te krijgen van alle studies die op de Faculteit der Letteren worden aangeboden.

Oprichters zetten volgende stap

De oprichters van Letteren Vooruit gaan komend collegejaar beide een nieuwe uitdaging tegemoet. Léon Melein heeft zich aangesloten bij universiteitspartij Lijst Calimero en staat bij de aankomende verkiezingen op plek zeven. Reinard van Dalen heeft op zijn beurt de overstap gemaakt naar universiteitspartij Lijst STERK, waar hij lijsttrekker wordt. Letteren Vooruit wenst beiden veel plezier en wijsheid toe bij deze nieuwe uitdagingen.

In het huidige collegejaar zullen Melein en Van Dalen uiteraard hun functies in de faculteitsraad en in het verenigingsbestuur volmaken. Voor zover de werkzaamheden bij de nieuwe werkgevers dat toelaten, zullen de oprichters ook volgend jaar proberen bij te dragen aan de groei van Letteren Vooruit en de verbetering van de Letterenfaculteit. In welke functies dat zal geschieden, wordt te zijner tijd bepaald.

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.