04 mrt The Letter: masterselecties, kieslijsten en verenigingsactiviteiten

Iedere maand blikt Letteren Vooruit in de rubriek The Letter terug op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voltrokken op de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Met een maandelijks overzicht wil Letteren Vooruit ervoor zorgen dat studenten weten in welke omgeving zij studeren en over welke zaken de faculteitsraad zich buigt.

Februari was een bewogen maand. Er is veel te doen geweest over een eventuele masterselectie, waar zelfs een petitie tegen is ingediend. De partij is zich daarnaast druk aan het voorbereiden op de aankomende verkiezingen. Onze vereniging heeft deze maand ook veel werk verricht, waaronder het organiseren van enkele activiteiten en het opstellen van een FAQ.

Masterselectie

Deze maand is er veel ophef geweest over het plan om bij de toelating tot een masteropleiding studenten te onderwerpen aan een selectieprocedure. Onze faculteit zou ‘zesjesstudenten’ van de masteropleidingen willen weren, wat mogelijk wordt gemaakt door een wetswijziging. Om toegelaten te worden, zal een student dan minimaal een zeven gemiddeld moeten staan voor de behaalde bachelor. Lijst Calimero is als reactie hierop een petitie gestart om dit voornemen tegen te gaan en heeft daar deze maand handtekeningen voor ingezameld. Deze petitie kan overigens nog steeds ondertekend worden.

Wij van Letteren Vooruit steunen deze petitie. Selectie is niet positief, omdat de Letterenfaculteit gebaat is bij zoveel mogelijk masterstudenten. Studenten weren zal eerder averechts werken. Het afronden van een bacheloropleiding hoort genoeg bewijs te zijn dat een student geschikt is. Een zeven mag niet de nieuwe zes worden. Wij zijn van mening dat er eerst moet worden gekeken naar de kwaliteit van de bacheloropleidingen in plaats van direct een selectieprocedure in te stellen voor de masters.

Faculteitsraadverkiezingen

De faculteitsraadverkiezingen beginnen pas in mei, maar de partij is alweer voorbereidingen aan het treffen voor de komende campagneperiode. Zowel de kieslijst (nr. 1-9) als de steunlijst (nr. 10-60) wordt op dit moment samengesteld door de onderzoekscommissie van onze vereniging. We streven er naar om eind maart de nieuwe lijst bekend te maken. Vanzelfsprekend hopen we dat de kandidaten van onze nieuwe lijst een zo goed mogelijk resultaat zullen behalen tijdens de aankomende verkiezingen.

Verenigingsactiviteiten

Over verkiezingen gesproken: we zijn nog steeds op zoek naar leden voor de promotiecommissie. De promotiecommissie heeft als taak de campagne van tevoren te faciliteren en tijdens de verkiezingsweek de hele operatie te coördineren. Op dit moment zoeken we nog meer leden voor deze commissie om er net als vorig jaar weer een groot succes van te maken. Als je hierin geïnteresseerd bent, kun je mailen naar  promocie@letterenvooruit.nl.

Daarnaast heeft de panelcommissie deze maand een FAQ samengesteld, die nu op de site te vinden is. Veelgestelde vragen over de partij en de vereniging worden hier beantwoord. Mochten er nog veelgestelde vragen missen, stuur die dan gerust naar panel@letterenvooruit.nl. De panelcommissie zal de FAQ dan zo spoedig mogelijk uit proberen te breiden. We hopen dat de FAQ er voor zorgt dat studenten makkelijk en snel kunnen achterhalen hoe Letteren Vooruit is opgebouwd en waar de partij en de vereniging voor staan.

Deze maand heeft de vereniging ook weer enkele plezierige activiteiten georganiseerd. Naast onze maandelijkse borrel hebben onze leden spanning en sensatie opgezocht in The Escape Hunt Experience in Groningen. Onze volgende activiteit is politiek gerelateerd, want dinsdag 15 maart is er een excursie gepland naar Amsterdam. ‘s Ochtends is er een bezoek aan het EU-voorzitterschapsterrein en ‘s middags zullen we eerst gezamenlijk lunchen om vervolgens naar het stadhuis te gaan. Tijdens dit uitstapje zullen we met enkele politici in gesprek gaan over de gang van zaken op zowel Europees als op lokaal niveau. Ook voor de komende maanden heeft onze activiteitencommissie alweer enkele activiteiten in de pijplijn zitten, die zowel voor leden als niet-leden toegankelijk zijn. Voor meer informatie omtrent de aankomende activiteiten verwijzen we graag door naar onze website.

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.