11 okt The Letter: Begrotingszorgen, clustering en een nieuw bestuur

Iedere maand blikt Letteren Vooruit in de rubriek The Letter terug op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voltrokken op de Letterenfaculteit van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Met een maandelijks overzicht wil Letteren Vooruit ervoor zorgen dat studenten weten in welke omgeving zij studeren en over welke zaken de faculteitsraad zich buigt.

Het collegejaar is na tien weken vakantie weer begonnen, maar de universiteit is deze zomer druk aan het werk geweest. De begroting voor de komende jaren moest worden opgesteld, met als hoofdthema de ingrijpende hervormingen. De belangrijkste hiervan is de herverdeling van alle afdelingsbesturen in clusters. Verder heeft een nieuw bestuur bij Letteren Vooruit het stokje overgenomen van oprichtingsbestuur Melein.

Om maar gelijk met het heetste hangijzer te beginnen: de begroting is dit jaar wederom een belangrijk onderwerp in de faculteitsraad. Het grootste probleem is dat er simpelweg minder geld binnenkomt dan dat er uit wordt gegeven. De Faculteit der Letteren kampt het komende jaar nog steeds met een begrotingstekort, maar het faculteitsbestuur is toch voorzichtig positief. Het hoopt vanaf het jaar 2019/2020 weer zwarte cijfers te draaien.

De hoofdlijn van de hervormingsplannen van het faculteitsbestuur is het niet al te efficiënte onderwijsmodel van de faculteit enigszins rendabel te maken. Daarnaast zullen alle afdelingsbesturen worden opgeheven en opnieuw ingedeeld worden in clusters. De grootste kostenposten op het gebied van onderwijs zijn bijvoorbeeld het grote aantal opleidingen (alleen al zestien bachelors), en het hoge aantal zogenaamde niet-bekostigde studenten. De faculteit ontvangt namelijk geen geld voor studenten die niet nominaal afstuderen, of voor studenten van andere faculteiten die bij Letteren vakken komen volgen. Behalve dat biedt Letteren enorm veel colleges aan, maar sommige hiervan zijn wel erg dunbevolkt.

Naar deze zaken zal kritisch gekeken moeten worden. Het is nu nog onduidelijk of ze vol te houden zijn in de toekomst. Het personeel zal de komende bezuinigingen ook voelen. Niet iedereen is de komende jaren meer verzekerd van zijn of haar baan. De faculteitsraad heeft daarom, met enkele adviseringen, ingestemd met de begroting voor het komende jaar, maar nog niet voor de jaren erop. Het bewijst maar weer dat bezuinigen voor niemand een fijne klus is.

Clustering

De komende jaren zal het herindelen van alle afdelingsbesturen in clusters toch wel de meest ingrijpende verandering zijn. Om het gewicht van deze hervormingen te begrijpen is het noodzakelijk de termen afdelingsbestuur en cluster kort uit te leggen. Van de website van de RUG:

’De afdelingen dragen inhoudelijke verantwoordelijkheid voor één of meer opleidingen. Elke afdeling heeft een afdelingsbestuur. Hierin dient in beginsel een vertegenwoordiger van elk van de leerstoelgroepen die in het door de afdeling verzorgde onderwijs participeert zitting te hebben. […] Het afdelingsbestuur fungeert als aanspreekpunt voor het Faculteitsbestuur en het Onderwijsinstituut. […] De afdeling bepaalt zelf de interne organisatie.

Studies als Communicatie- en Informatiewetenschappen of Geschiedenis regelen in deze situatie hun eigen zaken. Vanaf volgend collegejaar zullen er naar verwachting vier clusterbesturen komen waar alle opleidingen onder zullen vallen. Deze hervorming moet echter nog uitgewerkt worden, waardoor nog lang niet alles vast staat. Het is essentieel dat de clusters ongeveer even groot worden. Ook belangrijk is dat renderende studies niet gaan opdraaien voor die kosten die minder renderende studies maken.

Tweede bestuur

Er is deze maand op verenigingsgebied ook genoeg nieuwswaardigs gebeurd. Het tweede bestuur van Letteren Vooruit is 27 september ingehamerd! Het tweede bestuur bestaat uit Reinard van Dalen (voorzitter), Julian Bushoff (vice-voorzitter en commissaris intern), Stijn Eikelboom (secretaris en commissaris extern) en Lennart Steenbergen (penningmeester). Aan deze gemotiveerde mannen de nobele taak het werk van het oprichtingsbestuur Melein over te nemen en door te zetten. Zo is de vereniging deze maand begonnen aan het actief werven van leden door onder andere te flyeren bij het Harmoniegebouw.

Via deze weg doen we daarom nogmaals de oproep voor iedere student die politiek geïnteresseerd is om lid te worden van onze vereniging. We bieden niet alleen lezingen, excursies en borrels aan, maar vooral ook kansen! Het komende jaar staat de faculteit voor enorme uitdagingen, zoals het op orde krijgen van de financiën, de invoering van clusters, of de herziening van alle minoren die nog steeds in volle gang is. Als je in welke mate dan ook betrokkenheid voelt met de faculteit, meld je dan aan via onze site!

Nieuwe redactie

We zijn op zoek naar een nieuwe redactie! Het is alweer een jaar geleden dat we zijn begonnen met het schrijven van deze nieuwsbrief ‘The Letter’, maar de tijd is aangebroken om het stokje door te geven. De redactie heeft met veel plezier de schone taak op zich genomen maandelijks bericht te doen van de bezigheden van Letteren Vooruit in de faculteitsraad. Heb jij affiniteit met schrijven en wens je een podium voor je kwaliteiten? Wie weet leidt een avontuur in de nieuwe redactie wel tot een carrière als politiek commentator. Solliciteer nu via letterenvooruit.nl/vereniging/commissies!

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.