28 sep Letteren Vooruit zoekt nieuwe leden

Na jaren van stilstand op de Faculteit der Letteren is het tijd voor een frisse wind. Vanuit die gedachte is vorig collegejaar faculteitsraadpartij Letteren Vooruit (LV) opgericht. De visie van de partij heeft bij de eerste verkiezingsdeelname meteen drie zetels opgeleverd. Nu is het zaak om onze speerpunten uit het partijprogramma te verwezenlijken, maar dat kunnen we niet zonder jou. Naast de politieke tak van de partij is Letteren Vooruit nu namelijk ook een onafhankelijke vereniging, waarvan iedere student binnen de faculteit lid kan worden. Het doel van de vereniging is om een platform te bieden aan studenten die een algemene interesse hebben in de politiek en zich mogelijkerwijs ook in willen zetten voor onze Letterenfaculteit.

Het lidmaatschap van Letteren Vooruit is een ideale mogelijkheid om je politieke interesse of ambitie vorm te geven, te midden van Letterenstudenten van verscheidene studies met allerlei verschillende achtergronden. Politiek wordt bij ons in de breedste zin van het woord opgevat: iedereen die affiniteit heeft met de wereld van politici, ambtenaren, activisten, analisten, journalisten, verslaggevers, opiniemakers, campagnevoerders en spindoctors hoort bij Letteren Vooruit. Binnen de vereniging kun je gedachten uitwisselen en discussiëren met aanhangers van tal van politieke visies en zul je bovenal een netwerk opbouwen voor de toekomst.

Bovendien kun je jezelf profileren door actief te worden binnen een commissie binnen de vereniging. Er zijn in totaal zes commissies, die advies geven aan en dienen onder het verenigingsbestuur: de kascommissie, de sollicitatiecommissie, de activiteitencommissie, de promotiecommissie, de panelcommissie en de redactie. De laatste vier commissies zullen hieronder toegelicht worden.

De activiteitencommissie organiseert gedurende het collegejaar lezingen, workshops, pubquizzen, borrels en andere activiteiten. Leden van de vereniging zullen bij alle activiteiten op korting kunnen rekenen. De promotiecommissie houdt zich bezig met het werven van leden en zal in de campagneperiode de lijnen uitzetten. De panelcommissie zal vragen en opmerkingen van studenten behandelen en periodiek informeren naar verbeterpunten betreffende de Letterenfaculteit. De redactie heeft als taak om alle ontwikkelingen op de faculteit kenbaar te maken via de website en onze andere kanalen.

Letteren Vooruit is, zoals eerder aangegeven, een partij die bestaat uit een politieke fractie en een onafhankelijke vereniging. De fractie zal te allen tijde verantwoording afleggen aan de vereniging en de vereniging zal voor ondersteuning, werving en financiering zorgen. Ieder collegejaar zal door de sollicitatiecommissie een uitgebreide kieslijst opgesteld worden van studenten die graag onderdeel van de politieke fractie willen worden. Bij deze sollicitaties hebben leden een goede uitgangspositie. De facultaire verkiezingsuitslag zal vervolgens bepalen wie er onderdeel zullen worden van de  steunfractie en de raadsfractie in het daaropvolgende collegejaar.

Het lidmaatschap van de vereniging Letteren Vooruit kost €19,99 per jaar. Voor dat bedrag kun je rekenen op korting bij activiteiten en borrels, een flinke dosis aan politieke ervaring en een extra op je CV. Wie lid is en deelneemt aan de georganiseerde activiteiten, zal in verhouding goedkoper uit zijn dan een vergelijkbaar niet-lid. Lid worden kan via het aanmeldingsformulier op de website (link) of door één van de aanmeldingsformulieren bevestigd aan het prikbord in de Weber-foyer (Harmoniegebouw) in te vullen en in het postvak van Letteren Vooruit (1315.0332) te doen. Dus ben jij de nieuwe minister van Onderwijs? Of bijt jij je vast in de facultaire begroting? Dan passen jij en Letteren Vooruit bij elkaar.

Geen reacties

Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.