02 Mar Vijf hoogtepunten van het Groninger Tweede Kamer Verkiezingsdebat

De eerste editie van het Groninger Tweede Kamer Verkiezingsdebat gemist? Hier de vijf hoogtepunten.

Door Menno van der Meer

1. Het partijkartel en de baantjescarrousel

Thierry Baudet (FvD) grijpt het debat over investeringen in defensie aan om een ander punt te maken. Baudet vindt dat Nederland zich vanwege het partijkartel van gevestigde partijen in krankzinnige overzeese missies heeft gestort.

Ministers en regeringsleden zijn niet bezig met het Nederlandse belang, maar met hun volgende baantje en hun positie op het internationale toneel, meent Baudet. Zo heeft Jaap de Hoop Scheffer zijn positie als secretaris-generaal van de NAVO gekocht door Nederland op een krankzinnige missie in Irak te sturen en heeft Bert Koenders zijn internationale aanzien willen opvijzelen met een missie in Mali. Wijzend op de andere debaters, zegt Baudet: “al die luitjes hier doen gewoon mee met de baantjescarrousel.”

Met een kalme reactie krijgt Henk Pijlman (D66) de lachers op zijn hand: “laat ik een ding vaststellen, namelijk dat Baudet hier naar één ding streeft; een politiek baantje.”

Arno Rutte (VVD) geeft aan dat hij in afgelopen jaren als Kamerlid drie keer een beslissing heeft moeten maken over het uitzenden van militairen. Die keuzes noemt hij de ingewikkeldste en zwaarste van allemaal. “Dat zijn beslissingen die gaan over leven en dood. De zwaar overdreven uitspraken van Baudet, daar klopt geen bal van.”

2. Het ‘smerigste jongetje van de klas’

Linda Voortman (GroenLinks) en Arno Rutte zijn het met elkaar eens dat Nederland moet verduurzamen. Maar waar Voortman vindt dat alle kolencentrales binnen twee jaar buiten werking moeten worden gesteld, heeft Rutte een langzamer traject voor ogen.

Voortman beweert dat Nederland met 5,6 miljard euro de kolencentrales drie keer zoveel subsidieert als duurzame energiebronnen. Ze pleit voor investeren in duurzaam bouwen en wind op zee. Dat komt de gezondheid en werkgelegenheid ten goede en verlaagt de uitstoot van CO2.

Rutte onderschrijft dat Nederland moet ‘afkicken’ van fossiele brandstoffen, maar vindt razendsnel overstappen op duurzame energie onverantwoord. Dat zou zorgen voor torenhoge energierekeningen. Daarnaast beargumenteert Rutte dat het niet te garanderen is dat er dan over twee jaar altijd en overal elektriciteit beschikbaar is. De enige optie om dat te ondervangen is om energie van vervuilende, Duitse bruinkoolcentrales te importeren. Rutte noemt de Nederlandse kolencentrales de duurzaamste van Europa.

Voortman vindt het een fabeltje dat energie dan uit andere landen moet worden gehaald. Duitsland is juist een voorbeeld en veel verder als het gaat om schone energie. “Nederland is het smerigste jongetje van de klas als het gaat om kolencentrales!” Met die torenhoge energierekeningen valt het ook mee: onderzoek zou uitwijzen dat het om een stijging van 14 euro per jaar gaat.

“Ik zou willen dat de VVD op dit onderwerp eens thuis geeft”, besluit Voortman. Rutte countert: “Ik zou willen dat GroenLinks eens realistisch wordt.”

3. De interpretatie van naastenliefde

Stieneke van der Graaf (CU) vindt dat de immigratiestroom de Europese waarden, zoals de vrijheid van meningsuiting, niet onder druk zet. Van der Graaf is voor het waarborgen van een veilige overtocht van vluchtelingen en barmhartige en rechtvaardige opvang in Nederland. Taalles, les in Europese waarden en het tekenen van een verklaring waarin die waarden zijn opgenomen moet de integratie van nieuwkomers bevorderen. Het niet opvangen van vluchtelingen is volgens Van der Graaf juist een belangrijk verlies van de Europese waarden, in plaats van dat vluchtelingen die waarden bedreigen.

Baudet spitst de stelling toe op de islam en ziet een botsing van culturen. “Het is naïef om te denken dat we iedereen kunnen opvangen. We moeten stoppen met die enorme influx van Islamitische mensen, omdat we dan eenvoudigweg de boel hier niet zo makkelijk meer leuk, vrolijk, open, tolerant, vrij en liberaal kunnen houden.”

Volgens Baudet kan op veel scholen de Holocaust niet meer worden onderwezen, ontstaan er rellen in klassen na terreuraanslagen en worden meisjes gedwongen om tijdens de les een hoofddoek te dragen. Ook beweert Baudet dat 80 tot 85 procent van de asielzoekers niet uit oorlogsgebieden komt, maar uit landen als Marokko, Ivoorkust, Gambia en Egypte.

Voortman hamert op Europese waarden als internationale solidariteit, gastvrijheid en naastenliefde. Ze vraagt aan Baudet: “heeft u dan geen greintje naastenliefde voor oorlogsslachtoffers?” Het antwoord is duidelijk: “nee.” Baudet licht toe dat hij naastenliefde interpreteert als het beschermen van Nederlandse vrouwen en homo’s en niet als verre liefde, dat de hele wereld dus niet hierheen mag komen.

4. Als de zzp’er van de trap valt

Moeten zzp’ers verplicht pensioen opbouwen en zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? Henk Nijboer (PvdA) vindt van wel. Het gaat economisch steeds beter en de werkloosheid daalt, maar dat betekent niet dat de arbeidsmarkt af is. Vaste contracten zijn schaars en terwijl het met de ene zzp’er heel goed gaat, strijdt de andere voor het voortbestaan.

Nijboer wil zzp’ers meer zekerheid bieden door arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verplicht te stellen. “Wat als je van de trap valt of langdurig ziek wordt? Dan val je terug op de bijstand of je partner. Dan heb je niks, behalve de AOW, terwijl je een leven lang hebt gewerkt. Dat moeten we niet laten gebeuren.”

Pijlman van D66 is voor het collectief aanbieden van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zzp’ers, maar wil ze volledig vrij laten als het gaat om het opbouwen van pensioen. Een groter probleem vindt Pijlman dat 35% van de werknemers in Nederland zonder het te willen een flexcontract heeft. “Het probleem van de arbeidsmarkt is flex en dat is door Lodewijk Asscher verergerd.”

Pijlman wil de arbeidsmarkt hervormen. Werknemers moeten meer vaste contracten krijgen en kleine ondernemers moeten meer mogelijkheden krijgen om van werknemers af te komen in economisch zware tijden. Een vast contract leidt dan tot het opbouwen van pensioen en het kunnen nemen van een hypotheek. “Jonge mensen komen er nu niet aan te pas. Dat is onrechtvaardig en dat willen we veranderen.”

5. Lusten en lasten van studenten

Schakeltrajecten zijn duur voor pre-masterstudenten en dat is niet bevorderlijk voor de doorstroom van studenten van het HBO naar de universiteit. Maar dat het ministerie dan voor de kosten van deze schakeltrajecten moet opdraaien, noemt Kirsten de Wrede (PvdD) een beetje overdreven. Toch geeft ze aan het met de stelling eens te zijn, dus dat het ministerie dat wel degelijk moet bekostigen.

Anne Kuik (CDA) stelt dat de toegankelijkheid van het onderwijs ontzettend belangrijk is en dat haar partij daarom de basisbeurzen wil herinvoeren. Verder dan dat gaat Kuik niet. “De overheid moet bijdragen aan de eerste bachelor en master, maar op het moment dat je kiest voor een tweede studie, dan zeggen wij, dan is het ook je verantwoordelijkheid om die investering zelf op te pakken. Dat vinden we redelijk.”

De Wrede: “U bent wel van een partij die in 2011 voor de langstudeerboete heeft gestemd. We leven in een tijd dat ontwikkelingen enorm snel gaan, daarom moeten studenten door kunnen studeren. Ik krijg het idee dat u studenten een beetje ziet als een last voor de maatschappij.”

Kuik benadrukt dat haar standpunt helder is: de basisbeurs moet terug en vervolgstudies vallen onder de eigen verantwoordelijkheid. “We willen studenten niet opzadelen met schulden, maar investeer ook in jezelf.”


In de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen debatteerden Henk Pijlman (D66), Henk Nijboer (PvdA), Thierry Baudet (FVD), Nicole Temmink (SP), Linda Voortman (GroenLinks), Kirsten de Wrede (PvdD), Anne Kuik (CDA), Arno Rutte (VVD), Stieneke van der Graaf (CU) en Chris Stoffer (SGP) met elkaar. De onderwerpen van gesprek waren Europa, veiligheid, arbeid, milieu en onderwijs.

Fotografie door Esther Molenaar

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.